Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Den gode kommunitation

 

Billede fjernet.

Gråsten Skole

DEN GODE KOMMUNIKATION

2020

 

Eleven

Skolen /læreren

Forældre

 

 

Relevant info om ændringer i klassen /årgangen/skolen gives på aula. f.eks. ved ankomst af nye elever/lærere eller ved afrejse af ditto, ved meget vikardækning ifbm. efteruddannelse mv.

Forældre bør informere læreren /skolen om "væsentlige" forhold for eleven (generelt og dagsaktuelt - familieforhold, dødt kæledyr mv.)

 

 

Beskeder om sygdom, barnets daglige trivsel sendes til klasseteamet over aula

Forældrehenvendelser skal primært ske til den /de relevante lærere i situationen - først derefter kontaktes skolens ledelse, hvis der ikke opnås tilfredsstillende løsning

 

I en konfliktsituation mellem to elever bør parterne prøve at løse konflikten indbyrdes på en respektfuld måde. Relevante voksne bør/kan inddrages ved behov.

Alt efter en konflikts/situations omfang bør læreren vurdere om der kræves information via aula eller direkte pr. telefon til forældrene

Ved konflikter mellem to elever tages så vidt muligt kontakt direkte til det andet barns forældre i en respektfuld, undersøgende tone - relevante ansatte bør/kan inddrages, hvis det skønnes at kunne bidrage til løsning af konflikten eller påvirker elevernes forhold til skolen

 

I en konfliktsituation skal der huskes på at en sag kan ses fra to sider.

Vær bevidst om at alle situationer/konflikter kan ses fra to sider, og at de rummer både en sag og en relation.

Vær bevidst om at alle situationer/konflikter kan ses fra to sider ved kontakt til relevante lærere/andre forældre

 

Kommunikation mellem elever indbyrdes og mellem elever og voksne bør ske i en anerkendende, åben og respektfuld tone

Kommunikation mellem skolen og forældre mellem skolen og elever bør ske i en anerkendende, åben og respektfuld tone.

Kommunikation mellem forældre indbyrdes og mellem forældre og skolen bør ske i en anerkendende, åben og respektfuld tone.

 

Det er ok at give udtryk for bekymring for en kammerat uden at det opfattes som at sladre.

 

Det er ok at give udtryk for sin bekymring for et andet barn overfor forældre eller relevant personale uden at det anses for sladder.

 

Aula:

  • Kommunikation via aula holdes generelt i et officielt og ordentligt sprog. Aula egner sig kun til kommunikation af generel karakter og beskeder til forældre. Aula benyttes ikke til fx behandling af konflikter eller til problemløsning omkring elever her opfordrer vi til mundtlig kommunikation.
  • I den skriftlige kommunikation benytter medarbejderne sig udelukkende af aulas beskedsystem, når der kommunikeres med elever og evt. forældre.
  • Medarbejderen er ansat i en offentlig myndighed og optræder derfor ikke som privatpersoner, men som en del af institutionens officielle kommunikation i kraft af sin ansættelse, når han/hun kommunikerer med elever og evt. forældre.
  • Vær opmærksom på hvornår man svarer alle/den enkelte.

De politisk vedtagne retningslinjer:

  • Beskeder besvares normalt inden for 3 arbejdsdage.
  •  

 

Dette princip gælder al kommunikation i og om skolen på alle medier

 

 

  1. er ikke forpligtet til at åbne aula uden for normal arbejdstid, eller hvis man er syg, har tjenestefri eller lignende.

 

 

Godkendt i skolebestyrelsen 15.9 2020