Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Behandling af personoplysninger

Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger – skolekort
Rejsekort A/S behandler personoplysninger om dig, når du får oprettet og bruger dit skolekort – altså det rejsekort, som du får gennem din skole eller din kommune. 
At vi behandler personoplysninger om dig indebærer, at vi efter de databeskyttelsesretlige regler som dataansvarlig skal give dig en række oplysninger, som fremgår nedenfor. 
Vi vil i den forbindelse gerne understrege, at vi lægger stor vægt på, at du er tryg ved at være kunde hos os og ved at benytte rejsekortsystemet. Derfor behandler vi også dine personoplysninger ansvarsfuldt og med respekt for dit privatliv og naturligvis i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesretlige regler.
1. Dataansvarlig
Rejsekort A/S er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er følgende: 
Rejsekort A/S Automatikvej 1, 1. 2860 Søborg  CVR-nr.: 27 33 20 72 Telefon: 70 20 40 08. Mail: administration@rejsekort.dk Hjemmeside: www.rejsekort.dk
2. Rejsekort A/S’ databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via mail dpo@rejsekort.dk eller pr. telefon: 70 20 40 08.
3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler vi dine personoplysninger for at kunne give dig et skolekort og for at kunne administrere dit skolekort.
Når vi udsteder og administrerer skolekort til folkeskoleelever, er vores hjemmel til behandlingen af dine personoplysninger, at behandlingen er nødvendig for at vi kan opfylde aftalen om at give dig et skolekort og administrere dette, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, og at vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse er at kunne udstede skolekortet til dig og administrere det. 
Når vi behandler dit personnummer, er vores hjemmel, at behandlingen følger af lovgivningen og er nødvendig for at kunne identificere dig, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, og folkeskolelovens § 26.
Når vi udsteder og administrerer skolekort til privatskoleelever er vores hjemmel til behandling af dine personoplysninger dit udtrykkelige samtykke, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.  
  
 
Når vi behandler dit personnummer, er vores hjemmel også dit samtykke, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.
4. Kategorier af personoplysninger
Rejsekort A/S behandler kun almindelige (ikke følsomme) personoplysninger. Det vil bl.a. sige oplysninger om dit navn, din adresse, skole og klasse. Derudover behandler vi oplysninger om dit personnummer.
5. Hvor stammer dine personoplysninger fra
Personoplysninger indsamles fra din skole eller din kommune, der videregiver oplysningerne til os. 
6. Modtagere
Rejsekort A/S anvender en databehandler, som leverer og administrerer skolekortsystemet på vores vegne og efter vores instruktion. 
7. Overførsel til modtagere i tredjelande
Leverandøren af skolekortsystemet har et datterselskab beliggende i Rusland, som har adgang til systemet. 
Overførslen af oplysninger til datterselskabet i Rusland sker på grundlag af EU-Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse.  Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler. Dette sker bl.a. ved at vi benytter en standardkontrakt, som er godkendt af EU-Kommissionen. Du kan få en kopi af denne standardkontrakt ved at henvende dig til os.  
8. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi sletter som udgangspunkt dine personoplysninger, når der er gået 5 år efter, at du ikke længere har et skolekort. Denne slettefrist vil efter en konkret vurdering kunne fraviges, således at personoplysningerne slettes på et tidligere eller på et senere tidspunkt, hvis der er konkrete saglige grunde hertil.
9. Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte din skole eller ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i afsnit 1. 
Hvis du tilbagekalder dit samtykke, betyder det, at du ikke længere kan have et skolekort. 
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
10. Dine rettigheder
  
 
Du har efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven en række rettigheder i forhold til Rejsekort A/S’ behandling af dine personoplysninger Disse rettigheder er omtalt nedenfor. Hvis du vil benytte dig af dine rettigheder, skal du kontakte os på de kontaktoplysninger, som står i afsnit 1 eller 2. 
Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.
Ret til sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet vores oplysninger om dig inden det tidspunkt, hvor vi efter vores egne retningslinjer selv ville have slettet dine oplysninger.
Ret til begrænsning af behandling Du har i visse tilfælde ret til at vores behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at fastlægge et retskrav, eller gøre et retskrav gældende eller forsvare det, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 
Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Du kan også ringe til os, så vi kan hjælpe dig. 
11. Klage til Datatilsynet
Du kan klage til Datatilsynet, hvis du ikke er tilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
12. Yderligere information
Du kan læse mere i Rejsekort A/S’ privatlivs- og cookie politik på vores hjemmeside www.rejsekort.dk.