Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbepolitik

Antimobbestrategi

 

Handleplan for tackling af problemer omkring mobning 

På Gråsten Skole tolereres mobning ikke. 

Alle elever, forældre og ansatte er forpligtet til at samarbejde mod mobning. 

Der ligger en særlig forpligtelse hos de voksne om at handle, når man hører om eller oplever mobning. 

 

Definitioner 

Drillerier: 

Drillerier er en kontaktform, som kendetegnes ved en gensidig, sund og stærk relation. Drillerier skal være sjovt for alle parter. Drillerier kan føre til konflikter og mobning. 

Konflikter 

Konflikter er uoverensstemmelser, der indebærer spændinger i og mellem mennesker. Uløste konflikter kan føre til en utryg kultur og på den måde være en forløber for mobning. 

Mobning: 

Mobning er når én eller flere systematisk og gentagende gange over en vis tid med vilje driller, truer, slår, tvinger nogen til at gøre noget eller holder nogen udenfor. Det kan også være af seksuel karakter. 

Baggrund: Mobning udspringer af en utryg kultur. Mobning rammer individuelt men skabes socialt 

Digital mobning: 

Digital mobning dækker over krænkende, nedværdigende og ekskluderende handlinger, som børn og unge udsættes for gennem sociale, digitale medier. 

Digital mobning adskiller sig fra den ikke-digitale mobning på følgende måder: 

 • Den digitale mobning kan stå på i 24 timer i døgnet og er ikke begrænset til kun at forekomme i skoletiden 
 • Der er en vis anonymitet ved de sociale medier, der skaber stor usikkerhed blandt eleverne, idet man ofte ikke kender afsenderen 
 • Det er særlig problematisk at blive udsat for digital mobning, fordi man ikke ved, hvor mange der har set eller delt de krænkende kommentarer eller billeder. 
   
  Tegn på mobning, eksempler 
  Fællesskabet: 
 • En hård tone og omgangsform 
 • “Vogterkultur”, dvs en eller flere i klassen bruger unødvendig energi på det en/flere i klassen gør eller siger 
 • Manglende omsorg og interesse for hinanden 
  Den enkelte: 
 • Manglende livsglæde, energi og mod 
 • Taler hårdt sprog 
 • Øget fravær 
   
  Hvad gør skolen/SFO for at forebygge/ løse /følge op på mobning 
  Forebyggende: 
 • Klassen/basen udarbejder klare regler omkring samvær 
 • Bruger tid på klassen/basen til emnet efter behov 
   
  Ser / opdager du at en bliver mobbet, kan du gøre følgende: 
 • Stol på din mavefornemmelse 
 • Tal med en voksen 
 • Tal med ham / hende der bliver mobbet 
   
  Indgribende:  
 1. En af klassens lærere/pædagoger tager en snak med eleven/mobberen 
 1. Udarbejde handleplan sammen med ledelsen 
 1. Gennemførelse af handleplan 
 1. Opfølgning på handleplan 
   
  Det er de voksnes opgave at vejlede eleven/barnet og evt. sætte relevante tiltag i gang. 
  Aftaler om den enkelte elev skal laves både individuelt og i forhold til fællesskabet. Trivselslærerne og pædagogerne kan hjælpe med dialog og aftaler. Man skal kun inddrage de relevante parter, for at undgå at problemerne bliver forstærket. 
  Forældre inddrages i de konkrete situationer, og i forpligtende samarbejde løses konflikten / mobningen.  
   
  Hvad kan den enkelte elev gøre hvis han/hun bliver mobbet  
 • Snakke med en lærer / pædagog 
 • Snakke med trivselslæreren, som er udpeget i handleplanen
 • Snakke med mor og far 
 • Snakke med en ven 
     
  Hvad skal forældrene gøre, hvis de bliver opmærksom på mobning: 
 • Spørg dit barn for at finde ud hvad der er sket. 
 • Tag kontakt til skolen, og høre sagen fra flere sider. 
   
    
    
  Vedtaget i LMU 02.10.2020
  Vedtaget i skolebestyrelsen 05.10.2020