Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Midler til trivsel og sammenhold

Midler til trivsel og sammenhold

Principielt: Aktiviteter for elever i folkeskolen er gratis og skal kunne gennemføres inden for de eksisterende økonomiske rammer. Skolebestyrelsen godtager dog, at elevaktiviteter suppleres gennem optjening/sponsorering med det formål at øge mulighederne for aktiviteter og oplevelser for klasserne.

Forældrerådskassen

Skolens fællespulje

 

Til aktiviteter primært uden for skoletiden og uden lærertilstedeværelse.

 

Formålet med midler i forældrerådskassen er at hjælpe forældrerådet til at kunne arrangere aktiviteter, der understøtter elevernes og forældrenes trivsel i og omkring klassen og er således til inkluderende aktiviteter.

 

Forældrerådet står for midler og bidrag til forældrerådskassen, som opstår gennem f.eks.

 • Salg af øl, vand og mad ved arrangementer.
 • Sponsorater
 • Aktioner
 • Salg af juletræer
 • Salg af kort
 • Osv.

 

Det økonomiske ansvar for evt. midler og bidrag påhviler forældrerådet og er skolen uvedkommende.

Det forudsættes dog, at deltagelse af elever og forældre for samtlige aktiviteter, som iværksættes af forældrerådet, er frivillige og inkluderende.

 

Forældrerådsaktiviteter kan efter særlig aftale med skolens ledelse foregå i skoletiden, men så skal deltagelse være gratis og for alle.

 

Gode eksempler på brug af midler fra forældrerådskassen er:

 • Materialer til fælles aktiviteter/fester.
 • Køb af mad og drikke til fælles aktiviteter.
 • Betaling af entre til fælles udflugter.
 • Tilskud til ekstra tilbud på lejrskoler.

 

 

Til aktiviteter i og uden for skoletiden med lærertilstedeværelse.

 

Klassens lærere ansøger skolens ledelse om midler fra fællespuljen til klasseaktiviteter. Skolens ledelse fordeler puljen retfærdigt.

 

Der kan ansøges om midler til alle former for aktiviteter med klassen – bortset fra lejrskoler (se særskilt herunder) og almindelige materialer til undervisningen, som betales centralt.

 

Gode eksempler på brug af midler fra klassekassen er:

 

 • Indkøb af:
  • Kridt til at tegne i skolegården
  • Bolde
  • Kegler
  • Osv.
 • Ting og sager til fællesaktiviteter

 

Lejrskoler:

 

Skolen betaler udgifter i forbindelse med lejrskoleopholdene.

Forældrene opkræves et beløb på 75 kr. pr. døgn til kostpenge.

 

Dette samlede beløb dækker samtlige udgifter i forbindelse med gennemførelse af lejrskolen (rejseudgifter, ophold og kost til hele dagen, evt. materiale, entré og transportudgifter m.m.)

 

Bidrag fra forældrerådskassen kan, efter aftale med lærerne, anvendes til at dække ekstra tilbud i forbindelse med lejrskolen, men kan ikke anvendes til generelle opgraderinger af opholdet.

 

Der kan ikke ydes yderligere bidrag fra skolens fællespulje til lejrskoler.

 

Midler til lejrskoler tildeles i henhold til den kommunale tildeling. Regnskab for lejrskole afleveres til kontoret umiddelbart efter hjemkomsten.

 

Arrangementer for forældre og ekskursioner for elever (arrangeret af skolen):

 

Alle udgifter afholdes som udgangspunkt af skolen.

 

Bidrag fra forældrerådskassen kan, efter aftale med lærerne, anvendes til at dække ekstra tilbud i forbindelse med arrangementer for forældre og ekskursioner for elever.