Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forsikring

Forsikringer

 

Elever er personligt ansvarlige for de skader, de forvolder på andre og andres ting, og som skyldes, de har handlet uansvarligt i forhold til deres alder.
Skader vil typisk være dækket af familieforsikringen, hvis en sådan haves. Kommunens forsikring dækker ikke. Personale på skolen er også ansvarlige for de skader, de forvolder på andre og andres ting, og som skyldes, at de har handlet uforsvarligt. Bl.a. kan undladelse af at føre nødvendigt tilsyn medføre ansvar.Hvis der konstateres ansvar, vil kommunens forsikring dække.

Fra 1. januar 2011 har Sønderborg Kommune ikke længere tegnet "Kollektiv  Ulykkesforsikring for børn". Det betyder, at ulykkestilfælde alene er forældrenes ansvar, hvis børnene ønskes forsikret. Det anbefales således kraftigt, at I som forældre sørger for at tegne en ulykkesforsikring for jeres børn. Tandskader vil ikke umiddelbart medføre økonomisk konsekvens for forældrene, idet børnetandplejen er gratis indtil børnene er 18 år. Vær dog opmærksom på, at følger af tandskader kan optræde længe efter et evt. uheld, hvorfor forsikring på dette område ligeledes anbefales.

Ved hændelige uheld som medfører skader på ting, hvor ingen kan gøres ansvarlige, vil en familieforsikring i visse tilfælde dække.

Det er elevernes eget ansvar, når de medbringer deres private ting, f.eks. mobiltelefoner og bærbare computere. Så sørg for at have en forsikring, der dækker, hvis uheldet skulle være ude.