Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Erasmus+

Om Erasmus+ 

Erasmus+ er EU’s program for uddannelse, ungdomsområdet og idræt. Programmet giver tilskud til internationale mobilitets- og samarbejdsprojekter inden for hele uddannelsesområdet - fra dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse, erhvervsrettet grund - og efteruddannelse, videregående uddannelse til almen voksenuddannelse og folkeoplysning - samt ungdomsområdet og idræt.

Formålet med Erasmus+ er at styrke kvaliteten af formel og uformel læring for derigennem at fremme kompetencer til arbejdsmarkedet og europæiske værdier. Det sker blandt andet gennem tværnationale samarbejder mellem erhvervsliv og uddannelsesverdenen og via uddannelses- og praktikophold i udlandet for elever, studerende samt undervisere og medarbejdere.

I programmet indgår EU-medlemslandene, EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein samt Serbien, Tyrkiet og Nordmakedonien. I 2021 er der afsat mere end 250 millioner danske kroner til danske ansøgere, der søger om tilskud til internationale mobilitets- og samarbejdsprojekter.